Абдукаримова, З., Кайназарова, М., & Суркова, С. (2024). Қазақстандағы әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылықтың латенттілігінің өсуіне ықпал ететін себептер мен факторларды бағалау. Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық унивеситетінің Хабаршысы. Құқық сериясы, 146(1), 20–36. Retrieved from https://bullaw.enu.kz/index.php/main/article/view/292