Authors

Showing 1-20 of 298 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1Tlepina Sholpan Valerovnasholpanw@yandex.kz
2Khairmukhanmedov N. I.nurbek.isabay@yandex.ru
3Khasenov M. Kh.muslim1993985ar@mail.ru
4KussainovaAimanaiman_kusainova@mail.ru
5TemirovaAidaaida_temirova@mail.ru
6AbirbekSauryksa_abirbek@kazguu.kz
7SarsembayevMaratdaneker@mail.ru
8МахамбетсалиевДауренmakhambetsaliyev_d@live.kaznu.kz
9KistaubayevaAigulaigulkyst@mail.ru
10YerezhepkyzyR(not set)
11AdylgazyS(not set)
12RiekkinenM(not set)
13AkhmetovaAssemaskhatkyzya@gmail.com
14KalaN.nagimajanym@inbox.ru
15KenzhegulovaAsselassken06@gmail.com
16AzarovV.kafprokrim@mail.ru
17NurbaevD.daulet_mn@mail.ru
18KretsuV.vest_law6@enu.kz
19TomashevskyK.k_tomashevski@tut.by
20DaribayevGalymzhangalimzhan_2016@mail.ru