ТӨЛЕМ

Жариялауға оң қорытынды пікір алған авторлар төменде көрсетілген деректемелер бойынша төлеақы жасауы қажет:

ЕҰУ қызметкерлері үшін төлем – 1 бетке 2 000 теңге (электронды нұсқа), 1 бетке 2 500 теңге (электронды және қағаз нұсқасы).

Өзге ұйымдар үшін – 1 бетке 2 500 теңге (электронды нұсқа), 1 бетке 3 000 теңге (электронды және қағаз нұсқасы).

Реквизиттер:

КеАҚ «Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті »

БИН 010140003594

1) АҚ "Банк ЦентрКредит"

БИК Банка: KCJBKZKX

KZ978562203105747338

Кбе 16

Кнп 859 – мақала үшін

2) АҚ «Bank RBK»

БИК Банка: KINCKZKA

ИИК: KZ498210439858161073

Кбе 16

Кнп 859 – мақала үшін

3) Төлемді Kaspi.kz қосымшасы арқылы жүргізуге болады.