Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды қалыптастырудың негізгі бағыттарының бірі ретінде құқықтық мәдениетті дамыту


Қаралымдар: 17 / PDF жүктеулері: 16

Авторлар

DOI:

https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-198-210

Кілт сөздер:

құқықтық мәдениет, құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, заң, заң шығару, білікті заң көмегі, құқықтық тәрбие

Аңдатпа

Бұл мақалада құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды қалыптастыру факторларының бірі ретінде құқықтық мәдениетті дамыту мәселелері қарастырылады. Құқықтық мәдениет қоғам мен тұлғаның гуманистік дамуымен тығыз байланысты екендігі атап өтілді. Құқықтық мәдениет күрделі құбылыс, сондықтан оны әртүрлі көзқарастармен қарау керек. Бұл зерттеу құқықтық мәдениетті түсінудің құндылық және белсенділік тәсіліне негізделген.

Құқықтық мәдениеттің басты көрсеткіші-адамның құқықтары мен бостандықтарын, оның қауіпсіздігі мен болашаққа деген сенімін қамтамасыз ететін дамыған құқықтық институттардың болуы. Сондай-ақ, қоғамның құқықтық мәдениетінің көрсеткіші халықтың көпшілігінің заңдарды әділетті және мемлекеттің тұрақты дамуын сақтау үшін қажет деп тануы болып табылады. Жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті оның құқықтық сауаттылығында, заң шеңберіндегі құқыққа, құқықтық қызметке құрметпен көрінеді.

Мақалада заң шығару процесінде құқықтық мәдениеттің ерекшеліктері ашылады. Ғылыми қоғамдастықтарда және қоғамдық және кәсіптік одақтарда заң жобаларын міндетті талқылауды енгізу туралы "құқықтық актілер туралы" ҚР Заңына толықтыру енгізу ұсынылады.

Құқықтық мәдениетті қалыптастырудың классикалық тәсілдері-құқықтық білім, құқықтық тәрбие, жалпыға бірдей құқықтық оқыту. Осыған байланысты мемлекеттік деңгейде қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетін арттыруға бағытталған арнайы бағдарлама қабылдау ұсынылады. Осы бағыттағы жүйелі және тұрақты жұмыс Халықтың барлық топтары арасында құқықтық мәдениет пен құқықтық сауаттылық деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.

Жүктеулер

Жарияланды

2024-06-30

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Алимбекова M., Ибраева A., & Байкенжеев A. (2024). Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды қалыптастырудың негізгі бағыттарының бірі ретінде құқықтық мәдениетті дамыту. Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық унивеситетінің Хабаршысы. Құқық сериясы, 147(2), 198–210. https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-198-210

Журналдың саны

Бөлім

Статьи