Қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың кейбір мәселелері туралы


Қаралымдар: 25 / PDF жүктеулері: 13

Авторлар

DOI:

https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-26-37

Кілт сөздер:

нормативтік қаулы, біліктілік, заңдастыру (жылыстату), қылмыстық жолмен алынған кірістер

Аңдатпа

Мақалада қылмыстық кірістерді пайдаланатын және оларды заңдастыруға (жылыстатуға) әрекет жасайтын адамдардың іс-әрекеттерін саралау мәселелері көтеріледі. Мақаланың мақсаты Қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастырудың негізгі арналарын айқындаудың негізгі идеясын біріктіре отырып, қылмыстық-құқықтық сипаттағы негізгі бағыттарды қамтитын қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың тетіктері мен әдістемелерін сәйкестендіру болып табылады. Сонымен қатар, мақаланың ғылыми маңыздылығын да ескеру қажет, қылмыс жолмен алынған мүлікті сатып алумен байланысты қылмыстарды терең түсінуді эмпирикалық тұрғыдан орналастырудан тұрады, мұнда ғылыми маңыздылығымен тығыз байланысты практикалық маңыздылығы да бар, ол жылыстатуға байланысты құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың спектрін саралау бойынша мамандандырылған шараларды әзірлеуден тұрады. Зерттеудің әдіснамалық базасы ретінде синтездеу, дедукциялау, индукциялау және абстракциялаудан тұратын талдаудың таза заңдық әдістемелерін, сондай-ақ 1000 бірліктен іріктеу кезінде қол жеткізілетін жоғары валидті тұрақты когорттарды корреляциялық зерттеулерді қоса алғанда, сыртқы-сипаттамалық және ішкі-сипаттамалық әдістемелерді қарастыру көзделеді. Мақаланың негізгі нәтижелері мүлікті қылмыс жолмен алынған заңдастыруға қарсы күрес жолдарын нормаларды енгізу бөлігінде батыс елдерінің тетіктерін енгізу рәсімдеріне қатысты шолу қорытындысына негізделеді. Зерттеудің құндылығы мемлекеттің өтпелі режимдеріндегі өзектілігіне байланысты ерекше сипатта болады. Жұмыс нәтижелерінің практикалық маңыздылығы құқық қорғау органдары үшін мамандандырылған механизмдерді қамтиды.

Автор өмірбаяны

О.Б. Досекеев, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Құқықтану кафедрасының PhD аға оқытушысы

Жүктеулер

Жарияланды

2024-06-30

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Досекеев, О., Иманбекова , М., & Тұрлыбеков, К. (2024). Қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың кейбір мәселелері туралы. Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық унивеситетінің Хабаршысы. Құқық сериясы, 147(2), 26–37. https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-26-37

Журналдың саны

Бөлім

Статьи