Қылмыстық сот ісін жүргізудегі сарапшы қорытындысы: халықаралық салыстырмалы талдаудың перспективалары


Қаралымдар: 23 / PDF жүктеулері: 13

Авторлар

DOI:

https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-219-229

Кілт сөздер:

халықаралық тәжірибе, дәлелдемелер, сарапшы қорытындысы, қылмыстық сот ісін жүргізу, сот шешімдері, сот төрелігі, адам құқықтары

Аңдатпа

Күрделі және көп қырлы қылмыстық іс жүргізу жүйесіндегі негізгі аспектілердің бірі – дәлелдеу процесі. Сарапшылардың пікірлері фактілерді анықтауда, дәлелдемелерді бағалауда және сот шешімдерін шығаруда маңызды рөл атқарады. Бұл ғылыми мақала қылмыстық сот ісін жүргізудегі дәлелдеу процесінде сарапшының қорытындысы ретіндегі халықаралық тәжірибені зерттеуге арналған. Зерттеудің мақсаты сарапшылардың қорытындыларын пайдаланудағы халықаралық тәжірибені және олардың қылмыстық сот ісін жүргізуге әсерін талдау. Зерттеудің ғылыми маңызы жоғары, өйткені ол қылмыстық сот ісін жүргізудегі сараптамалық қорытындылардың рөлін түсінуге ықпал етеді және осы тәжірибені жақсарту үшін ұсыныстар жасауға көмектеседі. Практикалық маңыздылығы дәлелдеу процесін жақсарту, сот шешімдерінің сенімділігін арттыру және әділеттілікті қамтамасыз ету мүмкіндігі болып табылады. Зерттеуде жалпыға бірдей диалектикалық - материалистік әдіс, жалпы ғылыми әдістер), арнайы әдістер қолданылады.

Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, әртүрлі елдердегі сот шешімдеріне әсер ететін факторлар анықталды. Мақала қылмыстық сот ісін жүргізудегі сараптамалық қорытындылардың рөлін түсінуге үлес қоса отырып, оларды қолданудың практикалық аспектілерін анықтайды. Бұл қылмыстық сот ісін жүргізуді жақсарту үшін қосымша зерттеулер мен ұсыныстар жасауға негіз бола алады. Зерттеу нәтижелері заңгерлер мен құқық қорғаушылар, академиялық қауымдастық үшін де пайдалы болуы мүмкін. Олар неғұрлым тиімді және әділ дәлелдеу жүйелерін дамытуға және қылмыстық сот ісін жүргізуде адам құқықтарының сақталуына ықпал ете алады.

Жүктеулер

Жарияланды

2024-06-30

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Бақыт, С., Алаева, Г., & Сманова, А. (2024). Қылмыстық сот ісін жүргізудегі сарапшы қорытындысы: халықаралық салыстырмалы талдаудың перспективалары. Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық унивеситетінің Хабаршысы. Құқық сериясы, 147(2), 219–229. https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-219-229

Журналдың саны

Бөлім

Статьи