Рейдингке қарсы тұру үшін криминалистикалық қолдау


Қаралымдар: 65 / PDF жүктеулері: 130

Авторлар

  • Б.Р. Сембекова Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
  • А.М. Рактаева Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

DOI:

https://doi.org/10.32523/2616-6844-2023-142-1-128-137

Кілт сөздер:

рейдерлікке қарсы іс-қимыл, қылмыстық рейдерлік, криминалистикалық сипаттама, қылмыстық іс-әрекеттің механизмі, қылмысты жасау тәсілдері, жасыру жолдары, криминалистикалық әдістер

Аңдатпа

Мақалада дәлелдеу процесін тиімді әдістермен және тәсілдермен криминалистикалық қамтамасыз ету, рейдерлік әдістерді және тергеуді ашу арқылы қылмыстық әрекеттің шарттары мен жағдайларын анықтауға бағытталған мәселелер қарастырылады. Рейдерлікті ашу және тергеу әдістемесі ұйымдық-құқықтық, тактикалық және стратегиялық міндеттерді шешу жолдарын айқындайтын оның сипаттамалық белгілеріне талдау жүргізу негізінде ашылады. Қылмыстық рейдерлікті криминалистикалық талдау қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған адамдардың жеке дара ерекшеліктері туралы хабардар ететін қылмыстарды жасау, нақты жағдайлар мен мән-жайларды таңдау немесе оларды жасау, жасыру тәсілдері арқылы жасыру жағдайында көрінетін қылмыстық іс-әрекет тетігін қарауға негізделген. Рейдерлік қылмыстық іс-әрекеттің механизмі танымның тиімді әдістерімен дәлелдеу процесін қамтамасыз етуге бағытталған криминалистикалық әдістемені әзірлеудің ақпараттық негізі ретінде қоршаған ортада жасалу тәсілдерімен, жасыру тәсілдерімен және қарсы тұру тәсілдерімен көрініс табады.

Жүктеулер

Жарияланды

2023-03-31

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Сембекова, Б. ., & Рактаева, А. . (2023). Рейдингке қарсы тұру үшін криминалистикалық қолдау. Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық унивеситетінің Хабаршысы. Құқық сериясы, 142(1), 128–137. https://doi.org/10.32523/2616-6844-2023-142-1-128-137

Журналдың саны

Бөлім

Статьи