Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің еңбегін құқықтық реттеу: Қазақстанның еңбек заңнамасындағы қайшылықтар мен олқылықтар


Қаралымдар: 138 / PDF жүктеулері: 781

Авторлар

  • Г.Г. Галиакбарова Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
  • С.Б. Жаркенова Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

DOI:

https://doi.org/10.32523/2616-6844-2022-139-2-50-68

Аңдатпа

Мақалада Қазақстанның қолданыстағы еңбек заңнамасына қысқаша талдау жүргізіліп, медицина және фармацевтика қызметкерлерінің еңбегін құқықтық реттеудің кейбір проблемалық аспектілерін анықтауға әрекет жасалды. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтық жағдайының ерекшелігі олардың еңбегін реттеу еңбек құқығының жалпы нормаларына ғана емес, сонымен қатар олардың қызметінің әртүрлі ерекшеліктеріне әсер ететін арнайы нормативтік актілерге де негізделетіндігімен байланысты. Қазақстанның еңбек құқығында ғылыми тұрғыдан медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі жеткілікті зерттелген жоқ. Осыған байланысты қолданыстағы қазақстандық еңбек заңнамаға талдау жасалып, медицина және фармацевтика қызметкерлерінің еңбегін құқықтық реттеудегі кейбір олқылықтар анықталды. Зерттеу барысында медицина және фармацевтика қызметкерлерінің еңбегін реттейтін кейбір шет елдердің қолданыстағы еңбек заңнамасының ережелеріне де назар аударылды. Мақалада жүргізілген зерттеудің нәтижелері бойынша қазақстандық еңбек және медициналық заңнаманы жетілдіруге бағытталған авторлардың ұсыныстары көрсетілді.

Жүктеулер

Жарияланды

2022-06-30

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Галиакбарова, Г. ., & Жаркенова, С. . (2022). Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің еңбегін құқықтық реттеу: Қазақстанның еңбек заңнамасындағы қайшылықтар мен олқылықтар. Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық унивеситетінің Хабаршысы. Құқық сериясы, 139(2), 50–68. https://doi.org/10.32523/2616-6844-2022-139-2-50-68

Журналдың саны

Бөлім

Статьи